کتاب با مدیریت زمان عمرتان را بیشتر کنید
کتاب با مدیریت زمان عمرتان را بیشتر کنید

کتاب با مدیریت زمان عمرتان را بیشتر کنید

ویژگی های کتاب
خلاصه

کتابی که می خوانید حاصل تجربیات من در عرصه های گوناگون کارآفرینی، مدیریت و نیز مشاوره و آموزش تحول فردی ست که از خلال آن به راهکارهایی در مدیریت بهینه ی زمان دست یافته ام که می تواند ساعات عمر گرانمایه ی شما را به نحو قابل توجهی اثرگذارتر و مثمرتر سازد و در واقع، به عمر شما اضافه کند.

امتیاز شما از خرید این محصول: 20
تماس بگیرید
موجود است
تماس بگیرید